Okres gwarancyjny


Gwarancja na biżuterię wykonaną ze złota obowiązuje przez 2 lata od dnia zakupu. Niniejsza gwarancja obejmuje brak zgodności biżuterii z każdą z cech podanych na Certyfikacie Gwarancyjnym w momencie sprzedaży i nie obejmuje uszkodzeń produktu, które nastąpiły po dacie sprzedaży. Autentyczność i specyfikacja metalu szlachetnego – 14k złota (585‰) / 18k złota (750‰) oraz kamieni szlachetnych oprawionych w zakupionej biżuterii objęte są dożywotnią gwarancją.


Klient ma możliwość dokonania jednorazowej wymiany zakupionego towaru w ciągu 30 dni od jego zakupu. Wymiana jest możliwa tylko za okazaniem paragonu lub faktury za produkt (jeśli produkt został zakupiony przez sklep internetowy) i tylko wtedy, jeśli produkt zostanie zwrócony nieużywany, bez śladów użytkowania lub uszkodzeń.


Wszelkie prawa konsumenta są zgodne z OUG nr 140/2021. Warunki gwarancji nie naruszają praw konsumenta.


Biżuteria TEILOR jest znakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem i kontrolą rumuńskiego Krajowego Urzędu Ochrony Konsumentów – Departament Metali Szlachetnych.


Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń biżuterii powstałych w wyniku nieprzestrzegania wskazań zawartych na Certyfikacie Gwarancyjnym, wypadków, zaniedbań, niewłaściwego użytkowania lub innych czynników, które nie są związane z materiałem lub problemem produkcyjnym.


ZALECENIA


Aby jak najdłużej zachować trwałość Twojej biżuterii TEILOR zalecamy:


• Prosimy o ostrożność podczas noszenia biżuterii z kamieniami szlachetnymi, produkty te nie są zaprojektowane do wytrzymania dużych wstrząsów mechanicznych.


• Zalecamy przechowywanie biżuterii TEILOR w jej oryginalnym opakowaniu lub innym dedykowanym pudełku na biżuterię.


• Nie noś biżuterii TEILOR podczas wykonywania prac domowych lub innych czynności podczas których stosowane są produkty zawierające siarkę w składzie.


• Odradzamy noszenie biżuterii TEILOR podczas aktywności fizycznej.


• Podczas noszenia biżuterii TEILOR należy unikać kontaktu z substancjami chemicznymi, aby uniknąć ryzyka korozji metalu.


• Informujemy, że długotrwała ekspozycja metali szlachetnych na środki takie jak: słona woda, perfumy, krem nawilżający, lakier do włosów, chlor lub siarka może wpłynąć na jego połysk.


W zależności od  częstotliwości noszenia zalecamy, aby biżuteria TEILOR była czyszczona i sprawdzana przez wyspecjalizowanego jubilera przynajmniej raz w roku.


Niniejsza gwarancja zapewnia wszelkie prawa konsumenta, zgodnie z ustawą OUG nr 140/2021 o sprzedaży produktów i ich gwarancji oraz ustawą OG nr 21/1992 o ochronie praw konsumentów.