Okres świadczenia usług


W przypadku biżuterii z kamieniami szlachetnymi: jeśli dojdzie do wypadnięcie kamienia w produkcie podczas trwania gwarancji, sprzedawca wymieni produkt bezpłatnie w ciągu 15 dni, tylko i wyłącznie jeśli szkoda nie wynika z winy Klienta. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń biżuterii wynikających z nieprzestrzegania wytycznych zawartych w Karcie Gwarancyjnej dodawanej do każdego zakupionego produktu TEILOR, wypadków, zaniedbań, niewłaściwego użytkowania lub innych czynników niezwiązanych z materiałem lub produkcją.


Naprawy produktów objętych gwarancją zostaną wykonane bezpłatnie w ciągu 15 dni, zgodnie z art. 12 (1) ustawy OUG 140/2021, jeśli zostanie potwierdzone, że wada nie jest spowodowana przez Klienta.